Informasjon om Rentarage

Personvern

Rentarage personvern

Kontakt

Rentarage AS

Kristian Aubertsvei 1B

0751 Oslo

www.rentarage.com

post@rentarage.com

Org. 919 823 046

Bruk av informasjonskapsler

Denne siden bruker informasjonskapsler (cookies). Dette gjør vi for å kunne forbedre våre nettsider. Informasjonskapsler er små tekstfiler, som blir lagret på din pc. De inneholder blant annet informasjon om hvilke sider du besøker på nettet.

Med informasjonskapsler kan vi registrere hvordan du bruker Rentarage.com, og vi kan løpende forbedre nettsidene, slik at de blir enklere og bedre å bruke.

Hvem ser informasjonen?

Rentarage har avtale med selskaper som lager nettstatistikk for oss. Vi sikrer at de personopplysninger som du gir oss, ikke blir misbrukt, jf. reglene i personopplysningsloven. Det gjelder for eksempel den informasjon som du gir i skjema som sendes inn.

Våre informasjonskapsler kan ikke spre skadelige programmer eller skade din pc på noen måte. 

Markedsføring

Ved hjelp av informasjonskapsler utstedt av tredjepart, kan du få markedsføringsbudskap fra oss, basert på innhold og sider du har besøkt på våre nettsider. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som kan identifisere deg som person.

Du bestemmer selv

Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av informasjonskapsler. Fra menyen i din nettleser kan du selv kontrollere hvilke typer informasjonskapsler/cookies som blir lagret på din pc. Du kan lese om hvordan du gjør innstillinger knyttet til informasjonskapsler på nettlesernes egne sider.

Bruk av personlige data

Personlig informasjon samles inn for å gjøre kommunikasjon og bruk av tjenesten mulig. Informasjonen kan brukes for kommunikasjon mellom Rentarage AS (heretter Rentarage), Rentarages samarbeidspartnere og brukere, samt direkte kommunikasjon mellom brukere. Rentarage har tilgang til denne informasjonen. Noen personlige detaljer er synlige på brukerprofilsiden, mens disse detaljene er frivillig (unntatt navn). 


Behandling av personlige data er ikke outsourcet, men brukerregisteret er lagret på servere som leveres av tredjepartsleverandører. 

Informasjon om innhold i brukerregisteret

Følgende informasjon kan være lagret i brukerregisteret:

Personlige data: Navn, e-postadresse, telefonnummer, gateadresse

Brukerdetaljer: Brukernavn, passord (lagret i kryptert format)

Brukerbeskrivelse skrevet av bruker selv

Tilbud og forespørsler som brukeren har lagt til tjenesten

Avgitte og mottatte tilbakemeldinger og bemerkelser

Statistiske data om bruk av tjenesten, f.eks. antall innlogginger

Kilder til informasjonen

Personlige detaljer gis av bruker ved registrering eller ved senere bruk av tjenesten. I tillegg lagres relevant informasjon for utbetaling, inkludert kontonummer, hos Rentarages betalingsleverandør når denne informasjonen oppgis.

Kilder til informasjonen

Personlige detaljer gis av bruker ved registrering eller ved senere bruk av tjenesten.

Deling av informasjon

Informasjonen kan deles i forbindelse med forskningsrelaterte aktiviteter beskrevet i Betingelser for bruk som brukeren aksepterer før man starter å bruke tjenesten. Forskerne kan ikke publisere noen resultater som identifiserer brukerne.

Deling av informasjon utenfor EU og EØS

Informasjonen kan lagres på servere som er lokalisert innenfor eller utenfor EU og EØS.

Beskyttelsesprinsipper brukerregister

Informasjonen er lagret på datamaskiner. Tilgangen til informasjonen er begrenset ved bruk av passord og fysisk tilgang til datamaskinene er begrenset av tilbyderne av servertjenester. 

 

Informasjon relatert til betaling håndteres kryptert, og blir ikke lagret hos Rentarage.